Nuvarande kunder har meddelats per epost 2021-01-11, sammandrag följer nedan:

 • Folkhälsomyndigheten föreskriver att varje person skall ha minst 10 kvadratmeter i våra lokaler
 • För varje studio/lokal skall max antal personer anslås vid ingången
 • Vi skall genomföra ytterligare mindre åtgärder för att minska risken för
  trängsel

Klasser med tillfällen att ta igen från höstterminen (Tonår/vuxengrupper)

 • Vi planerar att börja ta igen från och med den 24 januari.
 • Dansa kontaktar er som berörs för att närmare bedöma hur många deltagare som vi skall planera för.
 • För vissa grupper kan det bli aktuellt med digital “Ta-igen”, separat information ang detta kommer inom kort.

Terminsstart Vårterminen 2021 från och med 24 februari

Anmälningssidan öppnas måndagen den 18:e januari kl. 13.00. Anpassat schema kommer senast onsdagen den 13/1:

 • Entimmaslektioner istället för 90-minuters för att kunna få in pauser mellan klasserna
 • Pauser mellan klasser för att minimera trängsel vid in- och utpassering
 • Maxantal deltagare per klass utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter
 • Plats i schemat för att kunna dubblera de klasser som har ett deltagarantal som överskrider maxantalet i respektive studio

OBS! Det är därför viktigt att sätta sig på väntelista om klassen är full genom att trycka “Prenumerera”, så att Dansa eventuellt kan planera in extra klasser