Sammanfattning av vad vi gör:

  • Folkhälsomyndigheten föreskriver att varje person skall ha minst 10 kvadratmeter i våra lokaler
  • För varje studio/lokal har max antal personer anslagits vid ingången
  • Vi genomför löpande nya åtgärder för att minska risken för trängsel

Terminsstart Vårterminen 2021 från och med 14 februari

Anpassat schema för att minska riskerna:

  • Entimmaslektioner istället för 90-minuters för att kunna få in pauser mellan klasserna
  • Pauser mellan klasser för att minimera trängsel vid in- och utpassering
  • Maxantal deltagare per klass utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter
  • Plats i schemat för att kunna dubblera de klasser som har ett deltagarantal som överskrider maxantalet i respektive studio

OBS! Det är därför viktigt att sätta sig på väntelista om klassen är full genom att trycka “Prenumerera”, så att Dansa eventuellt kan planera in extra klasser