Efter flera veckors paus har Dansa! öppnat igen, med försiktighetsåtgärder. Anledningarna är flera, bland annat:

• för många ungdomar är en inaktiv fritid mycket påfrestande ur flera perspektiv, fysiskt såväl som psykiskt
• vi är en av många verksamheter som måste lära oss att hantera pandemin under en längre period, kanske flera år

Vi har vidtagit många åtgärder för att bedriva dansundervisningen så säkert som möjligt! Dessa åtgärder är utskickade till våra kunder via e-post, och finns anslagna i anslutning till våra lokaler.

Med vänlig hälsning

Helena med personal