Dansa följer Folkhälsomyndighetens och den regionala smittskyddsorganisationens rekommendationer och anvisningar.
Det betyder att vi har:

  • Minskat antalet deltagare i klasserna
  • Ingång via Receptionen och utgång via nödutgångar
  • Handsprit utplacerad på flera platser så att den blir lättillgänglig
  • Ökat frekvensen av städ och spritning av handtag och andra ytor som många tar i
  • Minimerat antal medföljande i samband med klasser. Föräldrar hinner ta en skön promenad under barnets dansklass!
  • Placerat ut tejp på golvet för att påminna om att hålla avstånd
  • Pausat klasser med deltagare som är födda 2004 eller tidigare från vecka 47
  • Information via flera kanaler till dansare och föräldrar vad som gäller för respektive klass och hur vi tillsammans gör dansen så säker som möjligt

Ta hand om er, så hoppas vi att vi snart kan återgå till mer normala dagar fyllda med dans!

Helena med ledare