Arbete pågår med planering inför vårterminen

Nuvarande kunder har meddelats per epost 2021-01-11, sammandrag följer nedan: Folkhälsomyndigheten föreskriver att varje person skall ha minst 10 kvadratmeter i våra lokaler För varje studio/lokal skall max antal personer anslås vid ingången...