Priser

Prislista

KlassMedlemEj Medlem/Övrigt
45 min1180:-1430:-
60 min1320:-1570:-
90 min1900:-2150:-
DANSA!-kort5200:-
TÄVLINGSDANSOBS! 16 VECKORS TERMINTÄVLINGSDANS
Hip Hop Tävlande 11350:-1600:-
Hip Hop Tävlande 21945:-2200:-
Disco Tävlande 12220:-Eller Dansa!-kort + 280:-
Disco Tävlande 23760:-Eller Dansa!-kort + 470:-
Disco Tävlande 3 & 4 (2 ggr/vecka)4435:-Eller Dansa!-kort + 555:-
Gruppdisco2220:-Eller Dansa!-kort + 280:-
Disco Slow 1 60 min1545:-Eller Dansa!-kort + 195:-
Disco Slow 2 75 min1885:-Eller Dansa!-kort + 235:-

Nedanstående kurser ingår ej i Dansa-kortet:

KlassKurslängdPris
Ballet Barre teknik14 veckor1440:-
Kurser nedan, se tranaifalun.se
Yoga14 veckor1550:-
Pilates INTRO/114 veckor1550:-
Pilates Matwork14 veckor1550:-
Pilates Reformer14 veckor1550:-
Reformer Mix14 veckor1550:-
Cirkel TRÄNA!14 veckor1550:-
Förmiddags TRÄNA!14 veckor1400:-
Engångs TRÄNA!150:-
Mängdrabatt 2 TRÄNAkurser (se TRÄNAs hemsida)14 veckor300:-
Klippkort 10 ggr TRÄNA!1400:-

DANSA! och föreningen Team Dansa!

Du som dansar hos Dansa i Falun kan välja att bli medlem i Föreningen Team DANSA! Som medlem får du ett lägre terminspris samt en olycksfallsförsäkring. Föreningen kan också bidra workshops, musikal/dansresor och underlätta för tävlingsverksamheten.

Viktig Information

KÖP- OCH ANMÄLNINGSVILLKOR DANSA! I FALUN

DANSA! och föreningen Team Dansa!

Du som dansar hos Dansa i Falun kan välja att bli medlem i Föreningen Team DANSA! Som medlem får du ett lägre terminspris samt en olycksfallsförsäkring. Föreningen kan också bidra workshops, musikal/dansresor och underlätta för tävlingsverksamheten.

Anmälan

Ny anmälan görs inför varje ny termin. För barn under 18 år måste målsman godkänna både bokningen och att betalning inkommer i tid. Vid anmälan måste köpvillkoren läsas igenom och godkännas.

DANSA!-KORTET

Dansa!-kortet innebär att du har möjlighet att anmäla dig till valfritt antal av de kurser som omfattas av Dansa!-kortet. Vilka som inte omfattas framgår av prislistan på dansskolans hemsida

Villkor för köp och anmälan

ANMÄLAN

En anmälan är bindande, om den inte återtas enligt reglerna om ångerrättenligt i Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal (2005:59). Ångerrätten innebär att du kan ångra din anmälan genom att sända ett meddelande om detta till Dansa! i Falun inom 14 dagar efter det att vi bekräftat anmälan. OBS! Kontrollera även din skräppost, ibland kan bekräftelsen hamna där. Har du inte fått någon bekräftelse utan enbart en kallelse till kursen, gäller ångerrätten 14 dagar från den dag du fått kallelsen. Ett meddelande om att du önskar utnyttja din ångerrätt skall skickas till kontoret@dansaifalun.se fram till dagen före terminsstart. Därefter kan avbokning ske även i receptionen på Stallgränd 9. Du kan även använda dig av det standardformulär för ångerrätt som finns på Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se). Om kursen har startat och ångerrätten fortfarande gäller, är det fortfarande möjligt att avboka. Då betalar du dock för de tillfällen som du medverkat på. Reglerna för ångerrätt gäller då anmälan har gjorts via internet eller telefon.

AVANMÄLAN

Efter att ångerrätten har förfallit gäller följande: Om du avbokar/avanmäler efter första terminsveckan debiteras 150 kr (prova-på avgift). Avbokar/avanmäler du efter andra terminsveckan debiteras hela terminsavgiften. Om du/eleven inte vill behålla sin plats ska återbud lämnas omgående, senast två dagar efter första lektionstillfället. Detta för att ge möjlighet åt elever på väntelista att delta. Att utebli från kurs räknas inte som avbokning och ger inte betalningsbefrielse. Avanmälan görs i receptionen eller via mail till kontoret, kontoret@dansaifalun.se alternativt på tfn 023-255 60. Om du inte kan fullfölja kursen på grund av en oförutsedd händelse, till exempel att du bryter benet, kan du avbryta kursen och betalar då endast för de gånger du deltagit.

Tänk på! – har du anmält dig till flera kurser men endast väljer att gå kvar på vissa är det viktigt att du avanmäla dig till de kurser du inte ska gå. Om du inte avanmäler dig riskerar du att behöva betala full kursavgift.

PROVA-PÅ

Under första veckan på dansterminen finns det möjlighet att prova på olika dansstilar i mån av plats till en kostnad av 150 kr/lektion. Det går inte att anmäla sig om man enbart vill prova på en gång. Prova på gäller enbart i mån av plats. Det går inte att prova på fullbokade klasser.

ÅTERANMÄLAN

Ny anmälan måste göras varje termin om du önskar att fortsätta dansa. Ingen återanmäls automatiskt till nästa termin.

BEKRÄFTELSE

Om du anmält dig via hemsidan skickar Dansa! i Falun alltid ut en automatisk bekräftelse till den angivna e-postadressen som bekräftelse på din anmälan till den/de kurser du angett. Om du inte får en sådan bekräftelse måste du kontakta oss. Vi skickar alltid ett svar till dig, oavsett om du kommit med i kursen eller inte.

BETALNING

Terminsavgiften betalas med betalkort eller kontant i receptionen i Stallet senast vid andra veckan/tillfället, det gäller även de som dansar i Paviljongen. Vid det andra kurstillfället är anmälan bindande. Alla priser är inklusive moms.

FÖRSENAD BETALNING

Vid försenad betalning debiteras du full kursavgift samt påminnelseavgift på 50 kr och faktureringsavgift på 35 kr. Vid utebliven betalning efter skriftlig påminnelse överlämnas ärendet till inkasso, vilket ökar din skuld med de extra avgifter som de tar ut.

DANSA!-KORTET

Dansa!-kortet innebär att du har möjlighet att anmäla dig till valfritt antal av de kurser som omfattas av Dansa!-kortet. Vilka som inte omfattas framgår av prislistan på dansskolans hemsida.

ÄNDRADE TIDER

Om Dansa! i Falun tvingas ställa in en kurs före kursstart har du rätt att återfå hela avgiften. Dansa! i Falun förbehåller sig rätten att slå ihop kurser med för få anmälda, ändra lärare, tid och lokal om så blir nödvändigt. Vid reklamation gäller konsumenttjänstlagens regler.

INSTÄLLDA LEKTIONER

Dansa! i Falun förbehåller sig rätten att ställa in kurser, evenemang och enstaka kurstillfällen på grund av för få anmälningar eller om en lärare t.ex. blir sjuk och vi inte lyckas hitta en vikarie i tid. Inställda lektioner meddelas via mail/sms, sociala medier eller via hemsidan. Vid inställt lektionstillfälle återbetalas ingen summa för den gången utan tillfället tas igen under alternativt efter terminen. Ställs en kurs in under en hel termin betalar du naturligtvis ingen avgift för denna. Det är viktigt att du lämnar korrekta kontaktuppgifter så att Dansa! i Falun kan meddela dig att en lektion är inställd.

Om du missar ett kurstillfälle kan du tyvärr inte ta igen det på någon annan dag/kurs.

BYTE AV KURS

Kontakta Dansa! i Falun på kontoret@dansaifalun.se eller via 023-255 60 om du behöver byta kurs. Detta kan även göras i receptionen på Stallgränd 9 efter terminsstart.

LOV OCH RÖDA DAGAR

Om det blir aktuellt med lektionsuppehåll under sportlov, påsklov, höstlov etc meddelar Dansa! i Falun detta via mail/sms, sociala medier eller via hemsidan.

MINDERÅRIG

Elever under 18 år får inte godkänna Dansa! i Faluns villkor utan förälders/målsmans/förmyndares godkännande.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)

För att underlätta administrationen IT-behandlar Dansa! i Falun uppgifter om namn, adress samt vilken verksamhet du deltar i hos oss. Uppgifterna använder Dansa! i Falun också för att sända dig information om kommande verksamhet.

FOTOGRAFERING I SAMBAND MED FÖRESTÄLLNINGAR

Dansa! i Falun förbehåller sig rätten att fotografera och filma föreställningar och lektioner för marknadsföring på hemsida, i trycksaker och på sociala medier.

Övrigt

Dansa! i Falun förbehåller sig rätten att slå ihop eller ställa in kurser med för få anmälda, samt byta lärare och tid om så är nödvändigt.